Hantera all leverantörsinformation på en och samma plats

Kombinera alla fakta, involvera organisationen och anslut leverantörer. Missa aldrig mer en avtalsförlängning, visualisera och analysera alla utgifter och mät leverantörernas prestation.

» «

All leverantörsinformation på en och samma plats

Utgifter, avtalsinformation, leverantörsprestationer, leverantörsdokument och aktuella översikter tillgängliga på en och samma plats.

 • Contract Management
 • Spend Management
 • Leverantörsdossier
 • Vendor Rating
 • Supplier Portal

Vi har redan byggt upp det åt dig

Våra instrumentpaneler och översikter ger snabbt en tydlig och entydig översikt. Vi har tillämpat best practices från de senaste 10 åren så att du aldrig mer behöver göra egna översikter eller dela Excel-blad.

 • Hundratals översikter direkt tillgängliga
 • Personliga instrumentpaneler
 • Leverantörer, kategorier och finansiella dimensioner

Alla funktioner som du behöver för Spend Management, Contract Management och Vendor Management

Kombinera fakta

VendorLink samlar in, integrerar och kombinerar alla leverantörsuppgifter åt dig. När information från ditt finansiella system, ERP-system och din data warehouse-lösning kombineras med information om avtal och leverantörsbedömningar får du nya insikter.

 • Indelning av leverantörer i kategorier
 • Avtalsefterlevnad
 • Legitimitet
 • Kostnadsbesparing

 

» «

Automatiska triggers

Genom att ställa in egna aviseringar och meddelanden gör du processerna inom din organisation direkt mer effektiva. Du slipper många onödiga e-postmeddelanden. Tack vare automatiska meddelanden missar du aldrig en avtalsförlängning. Kollegor informeras online när de måste godkänna dokument.

 • Uppgiftsmeddelanden
 • Avtalsaviseringar
 • Spend alerts
 • Giltighetsmeddelanden för leverantörsdokument

Involvera organisationen

VendorLink ökar transparensen och engagemanget inom organisationen. En säker miljö underlättar samarbetet mellan kollegor. Du involverar organisationen genom att dela instrumentpaneler, få avtal godkända och be kollegor om information i samband med avtalsförlängningar.

 • VendorLink TEAM
 • Workflows
 • Dashboard reporting
 • Spend community

 

Läs om våra kunders erfarenheter och hur de använder VendorLink i sina organisationer

Anslut leverantörer

VendorLink erbjuder en integrerad lösning med dina leverantörer som gör att du aldrig mer behöver begära offerter via e-post. Genom att låta leverantörerna lägga in dokument som certifikat, prislistor och holding statements i en leverantörsportal minskar du trycket på inköpsorganisationen.

 • Vendor management content
 • RFQ-process
 • Audit
 • Pre Qualification

 

Bedöm dina leverantörer

VendorLink kan du minska risker genom att helt automatiserat bedöma leverantörer. Du kan väldigt snabbt sammanställa och skicka egna enkäter via vårt Vendor Rating-system.

 • Leverantörsprestationer
 • Enkäter
 • Leveranspålitlighet
 • Prispålitlighet
 • Klagomål

 

Sömlös integrering med andra system

VendorLink har gedigen erfarenhet av att ansluta och integrera olika system. Vi kan integrera alla ledande finansiella och ERP-system som Exact, AFAS, SAP, Unit4, Oracle och Proquro så att inköpsuppgifter blir lättillgängliga. Dessutom minskar antalet dubbelt utförda handlingar och antalet fel.