Essential Plan

Connected Plan

Linked Plan

Enterprise Plan

Alla viktiga funktioner hos Spend Management, Contract Management och Vendor Management.
En avancerad arbetsflödeslösning som gör det möjligt att automatiskt ladda upp data, dela rapporter och engagera kollegor.
En helt integrerad lösning för att förbättra leverantörsprestationer och hantera information i din egen Supplier Portal.
En personligt anpassad Vendor Management-plattform för stora organisationer.

Ring oss!

Ring oss!

Ring oss!

Ring oss!

Spend Management Essential

iFull Spend Analysis

En mycket omfattande översikt över rapporter och översikter som grundar sig på dina egna utgiftsuppgifter. Få insikt i bl.a. kostnader per leverantör, inköpskategori, huvudbok, kostnadskategori, kostnadsställe, etc.

iExcel Reporting and Dashboards

Ställ in dina egna konfigurerbara instrumentpaneler så att du alltid har insikt i dina utgiftsuppgifter. Exportera enkelt dina utgiftsuppgifter till Excel.

iManual Spend Uploads

För att direkt kunna använda alla funktioner i utgiftshanteringen kan du enkelt ladda upp dina utgiftsuppgifter manuellt.

iKPI's

Med denna funktion kan du fastställa relevanta målsättningar: avtalsefterlevnad, legitimitet, antal nya leverantörer, orderprocent, etc.

Contract Management Essential

iContract Lifecycle Management

En total lösning med alla viktiga funktioner för avtalshantering. Till exempel registrera, arkivera och exportera avtal men även få en tydlig översikt över avtal som håller på att gå ut.

iLegal Compliance Monitoring

Kraftfull analysfunktion för ständig insikt i legitimitet, upphandlingsplikt och avtalsefterlevnad.

iContract Reminders and Triggers

Ställ in enstaka eller återkommande påminnelser för att se till att åtgärder vidtas i god tid för alla dina avtal.

iContract Creation

En automatiserad lösning för att skapa juridiska dokument i VendorLink med hjälp av olika mallar och textblock.

Vendor Management Essential

iVendor Relationship Management

En kombination av funktioner för att spara, exportera och arkivera leverantörsuppgifter. Dessutom möjligheten att lägga till anteckningar och ta emot leverantörsrapporter via e-post.

iVendor Performance Tracking

Denna funktion visar resultaten, bl.a. leveranstid, pris, kvalitet, avtalsbestämmelser och reaktionstid per leverantör under en viss period.

iVendor Risk Analysis

Vår riskanalys ger komplett insikt i alla aspekter av riskhantering. Inköpsrisken per varugrupp visas på en skala från noll till tio med hjälp av Kraljics matris.

iVendor Document Management

Denna funktion erbjuder möjligheten att spara dokument, med förfallouppgifter, och koppla dem till rätt leverantör.

iSelf Surveys

Genom funktionen Self Survey får du listor med frågor som du använder för att bedöma dina viktigaste leverantörer. Resultaten registreras sedan på en central plats.

Spend Management Connected

(För Essential-kunder är denna funktionsuppsättning tillgänglig som tillägg)

iAPI Upload Data

Denna funktion erbjuder möjligheten att via ett API (dagligen) ladda upp all utgiftsinformation automatiskt från ditt ERP-system.

iShare Spend Reports

För att öka transparensen och engagemanget inom organisationen kan du dela instrumentpaneler och skicka utgiftsrapporter via e-post.

iAdvanced Financial Data

För större organisationer har vi utvecklat olika funktioner för att klargöra kostnader per internt företag och intern administration.

iSpend Community

En samarbetsplattform för inköpare och bokhållare för att gemensamt uppnå inköpsmålsättningar. Rapporter, automatiska aviseringar och meddelanden i en egen utgiftsmiljö i realtid för alla bokhållare.

Contract Management Connected

(För Essential-kunder är denna funktionsuppsättning tillgänglig som tillägg)

iTeam Communication

Team Communication bidrar till att all kommunikation äger rum på en central plats. Mottagandet av information för avtalsförlängning och leverantörer styrs och fastställs på så sätt centralt.

iContract Workflow

Registrera alla arbetsflöden för optimal hantering av dina avtal. Ställ in vilken förlängningsprocedur som gäller för de olika avtalen och fastställ hur godkännandet av avtal ska äga rum.

iAdvanced Contract Tools

En kombination av funktioner för att anpassa din avtalshantering enligt dina önskemål via anpassning av fält, insyn i avtalshistorik och integrering med ett dokumenthanteringssystem.

iContract Managers

Med denna funktion kan du ställa in alla nödvändiga aviseringar och meddelanden för att involvera dina kollegor i avtalshanteringsprocessen.

iContract Agreements

Med denna funktion ställer du in de viktigaste kriterierna när du vill mäta hur bra dina leverantörer presterar, t.ex. leveranstid, reaktionstid, pris och kvalitet.

Vendor Management Connected

(För Essential-kunder är denna funktionsuppsättning tillgänglig som tillägg)

iVendor creation workflow

Kombination av specifika verktyg för hantering av leverantörsinformation inom organisationen. Tilldela leverantörsadministratörer, kontrollera leverantörernas historik och använd ansökningsformulär till nya leverantörsförfrågningar.

iVendor Rating Surveys

Alla verktyg för att kunna genomföra hela leverantörsbedömningen på ett effektivt sätt. Välj mellan olika enkätmallar i denna funktion för att sammanställa en egen enkät. Skicka ut den inom organisationen för att enkelt och snabbt samla in medarbetarnas erfarenheter av leverantörerna.

iComplaint Management

Denna funktion hjälper till att fastställa och hantera klagomål om leverantörer.

iAudit Document Workflow - Vendor Qualification Process

Optimering av din Vendor Qualification Process genom att du ställer in arbetsflöden för godkännanden och aviseringar som informerar dig om när förfrågningar på leverantörsnivå löper ut.

iAudit Document Workflow - Vendor Qualification Process

Optimering av din Vendor Qualification Process genom att du ställer in arbetsflöden för godkännanden och aviseringar som informerar dig om när förfrågningar på leverantörsnivå löper ut.

Contract Management Linked

(För Connected-kunder är denna funktionsuppsättning tillgänglig som tillägg)

iSourcing

Kombination av funktioner för att begära och jämföra offerter från olika leverantörer, göra val och omsätta informationen till ett avtal.

iJoint Contract Management

Med denna funktion ger du leverantörerna tillgång till deras egna avtal i VendorLink. Gör det möjligt för leverantörer att externt hantera prisavtal och lägga till nyckeltal.

iJoint Contract Management

Med denna funktion ger du leverantörerna tillgång till deras egna avtal i VendorLink. Gör det möjligt för leverantörer att externt hantera prisavtal och lägga till nyckeltal.

Vendor Management Linked

(För Connected-kunder är denna funktionsuppsättning tillgänglig som tillägg)

iSupplier Portal

Med Supplier Portal kan du och din leverantör arbeta i samma system för att förbättra den övergripande prestationen i leveranskedjan.

iVendor (Pre)qualification

Denna funktion gör det möjligt att skicka inbjudningar till leverantörer om att ta emot information via Supplier Portal och sedan gå igenom godkännandeprocessen och arkivera informationen.

i360Deg Vendor Rating

Låt leverantörerna bedöma dig för att ytterligare kunna förbättra dina processer.

i8D Complaint Management

En omfattande möjlighet att hantera klagomål i samarbete med leverantören. Med hjälp av en integrerad 8D-metod får du möjlighet att på ett strukturerat sätt hitta orsaken till ett problem och lösa problemet.

i8D Complaint Management

En omfattande möjlighet att hantera klagomål i samarbete med leverantören. Med hjälp av en integrerad 8D-metod får du möjlighet att på ett strukturerat sätt hitta orsaken till ett problem och lösa problemet.

i8D Complaint Management

En omfattande möjlighet att hantera klagomål i samarbete med leverantören. Med hjälp av en integrerad 8D-metod får du möjlighet att på ett strukturerat sätt hitta orsaken till ett problem och lösa problemet.