Myndighet Icon

Myndighet

Offentliga organ övervakas ofta extra noga avseende utgifter och efterlevnad av lagar och regler. Insikten i vad som spenderas, till vem och på vilket sätt kan alltid förbättras. VendorLink erbjuder en lösning som förbättrar denna insikt.

Myndighet Icon
Spendanalys Icon

Spendanalys

En aktuell överblick över spend är viktig för alla organisationer. Ju större organisation desto större ansträngning blir det att samla in, gruppera och rapportera alla data. VendorLink hjälper kunder med detta och automatiserar denna process så att man kan rapportera oftare med hjälp av standardiserade online-rapporter med mer detaljerad information. Genom att koppla ert finansiella system till VendorLink är er spendanalys alltid uppdaterad.

Spendanalys Icon
Varugruppsindelning enligt nederländska PIANOo Icon

Varugruppsindelning enligt nederländska PIANOo

Hos offentliga organ saknas ofta en detaljerad insikt i totalspend av till exempel flexibelt arbete, byggnadsrelaterade kostnader och kontorsinredning. I VendorLink är det möjligt att snabbt tilldela leverantörer enligt den välkända PIANOo-varugruppsindelningen. På så sätt kan ni som organisation se hur mycket ni totalt spenderar på era viktigaste varugrupper.

Varugruppsindelning enligt nederländska PIANOo Icon
Geografisk fördelning Icon

Geografisk fördelning

Social avkastning (social return) är ett ämne som står högt på många myndigheters dagordning. Att ge tillbaka till den egna kommunen och regionen är mycket viktigt men möjligheterna att se och övervaka detta är begränsade. I modulen Spend Management kan ni med hjälp av en karta se de postnummerområden där pengar spenderats vilket gör er sociala avkastningsgrad mätbar.

Geografisk fördelning Icon
Avtalsefterlevnad Icon

Avtalsefterlevnad

Genom att koppla avtalsinformation i VendorLink till rätt leverantör får ni insikt i spend som faller innanför och utanför avtal. När inköp görs inom ramen för ett avtal innebär det att det finns överenskommelser om priset och andra villkor. Avtalsefterlevnaden kan ni mäta över tid för att kunna införa förbättringar och göra fler inköp inom ramen för avtal.

Avtalsefterlevnad Icon
Legitimitet Icon

Legitimitet

Denna avtalsinformation kan även vara första steget mot att förbättra legitimiteten. För myndigheter och kommuner är legitimitet en viktig del av upphandlingar och olika anbudsförfaranden. Det är dock en komplex process att kartlägga detta på ett bra sätt. I VendorLink ligger både utgifter och ingångna avtal i samma system. VendorLink erbjuder analyser som räknar ut i vilken utsträckning er organisation gör saker på ett legitimt sätt.

Legitimitet Icon