Kommuner Icon

Kommuner

Kommuner arbetar ofta med en budget och övervakas ofta extra noga avseende efterlevnad av lagar och regler. Insikten i vad som spenderas, till vem och på vilket sätt kan alltid förbättras. VendorLink erbjuder en lösning som förbättrar denna insikt.

Kommuner Icon
ABC-analys Icon

ABC-analys

ABC-analysen är den första ansatsen till att analysera spend och är välkänd hos kommuner. I ABC-analysen är det viktigt att inte bara titta på de viktiga leverantörerna utan även på den del som innehåller många små leverantörer som står för omfattande fakturahantering. ABC-analysen i VendorLink ger nämligen inte bara insikt i vilka leverantörer som är störst vad gäller inköpsvolym utan erbjuder också information om antalet fakturor som måste hanteras. Många fakturor medför extra kostnader och ökad arbetsbelastning.

ABC-analys Icon
Varugruppsindelning enligt nederländska PIANOo Icon

Varugruppsindelning enligt nederländska PIANOo

Hos offentliga organ saknas ofta en detaljerad insikt i totalspend av till exempel flexibelt arbete, byggnadsrelaterade kostnader och kontorsinredning. I VendorLink är det möjligt att snabbt tilldela leverantörer enligt den välkända PIANOo-varugruppsindelningen. På så sätt kan ni som kommun se hur mycket ni totalt spenderar på era viktigaste varugrupper.

Varugruppsindelning enligt nederländska PIANOo Icon
Geografisk fördelning Icon

Geografisk fördelning

Social avkastning (social return) är ett ämne som står högt på många myndigheters dagordning. Att ge tillbaka till den egna kommunen och regionen är mycket viktigt men möjligheterna att se och övervaka detta är begränsade. I modulen Spend Management kan ni med hjälp av en karta se de postnummerområden där pengar spenderats vilket gör er sociala avkastningsgrad mätbar.

Geografisk fördelning Icon
Avtalsefterlevnad Icon

Avtalsefterlevnad

Genom att koppla avtalsinformation i VendorLink till rätt leverantör får ni insikt i spend som faller innanför och utanför avtal. När inköp görs inom ramen för ett avtal innebär det att det finns överenskommelser om priset och andra villkor. Avtalsefterlevnaden kan ni mäta över tid för att kunna införa förbättringar och göra fler inköp inom ramen för avtal.

Avtalsefterlevnad Icon
Legitimitet Icon

Legitimitet

Denna avtalsinformation kan även vara första steget mot att förbättra legitimiteten. För myndigheter och kommuner är legitimitet en viktig del av upphandlingar och olika anbudsförfaranden. Det är dock en komplex process att kartlägga detta på ett bra sätt. I VendorLink ligger både utgifter och ingångna avtal i samma system. VendorLink erbjuder analyser som räknar ut i vilken utsträckning er organisation gör saker på ett legitimt sätt.

Legitimitet Icon