Industri Icon

Industri

En aktuell överblick över spend är viktig för alla organisationer. Ju större organisation desto större ansträngning blir det att samla in, gruppera och rapportera alla data. VendorLink hjälper kunder med detta och automatiserar denna process så att man kan rapportera oftare med hjälp av standardiserade online-rapporter med mer detaljerad information.

Industri Icon
Leverantörsprestation Icon

Leverantörsprestation

När man närmar sig det datum då ett avtal löper ut är det dags att besluta om avtalet ska sägas upp eller förlängas. När man ska fatta ett sådant beslut ska man vara väl förberedd. Beslutet om att stanna hos den befintliga leverantören eller gå vidare till en ny leverantören ska vara väl underbyggt. Övervakning av leverantörsprestationer under avtalets löptid kan hjälpa i denna process. Med Vendor Rating från VendorLink kan ni enkelt upprätta en leverantörsbedömning med hjälp av användarvänliga enkäter. Skicka dessa regelbundet till intressenter inom organisationen och samla på så sätt in värdefull information. Detta är också en utmärkt informationskälla att ta med på regelbundna samtal med leverantören.

Leverantörsprestation Icon
Optimering av revision av förkvalificeringsprocesser Icon

Optimering av revision av förkvalificeringsprocesser

Som organisation ställer ni höga krav på era leverantörer, såväl nya som gamla. VendorLink hjälper er att säkra och automatisera denna process. Många av dessa processer ligger hos olika avdelningar och utförs och uppdateras ad hoc. Resultatet blir en inkorg och nätverksdiskar fulla av data och åtgärder. VendorLink stödjer dessa processer på ett pragmatiskt sätt med VendorLink Supplier Portal. Ni kan snabbt skapa en checklista för en grupp leverantörer med dokumentation (Reach, ISO, prislista, etc.) som de regelbundet måste leverera, och bjuda in dem att leverera dessa data via Supplier Portal. Med VendorLink förskjuter ni arbetsbelastningen så att ni kan fokusera på processen, kvaliteten och giltigheten hos dokumenten.

Optimering av revision av förkvalificeringsprocesser Icon
Varugrupp Icon

Varugrupp

Hos organisationer saknas ofta en detaljerad insikt i totalspend per inköpskategori, till exempel programvara, rengöring, kontorsvaror och inhyrd personal. I VendorLink är det möjligt att snabbt tilldela leverantörer till kategorier eller varugrupper som ni själva väljer. På så sätt kan ni som organisation se hur mycket ni totalt spenderar på era viktigaste varugrupper och vilka leverantörer detta gäller.

Varugrupp Icon
Insikt i avtalsefterlevnad Icon

Insikt i avtalsefterlevnad

När en organisation har insikt i sina utgifter är nästa steg att lägga till de tillgängliga avtalen i spendanalysen. Att göra detta manuellt är ett komplext och tidskrävande arbete. Ofta finns det skillnader mellan leverantörerna som finns i avtalsfilerna och leverantörerna som används i administrationen avseende fordringsägare. Med Contract Management från VendorLink använder ni samma fordringsägare som i Spend Management. Genom att sammanlänka dessa moduler pratar inköpsavdelningen och fordringsägaradministrationen alltid om samma leverantörer.

Insikt i avtalsefterlevnad Icon