Hälso- och sjukvård Icon

Hälso- och sjukvård

Inom hälso- och sjukvård arbetar man ofta med en budget som regelbundet anpassas. Det är därför mycket viktigt att man har god insikt i vad som spenderas, till vem och på vilket sätt. VendorLink erbjuder en lösning som förbättrar denna insikt.

Hälso- och sjukvård Icon
Budgetansvariga Icon

Budgetansvariga

VendorLink ger på organisationsnivå, per avdelning och alltså per budgetansvarig svar på obesvarade frågor: • Vilka leverantörer används och av vem? • Finns det avtal med leverantörerna? • Hur många procent av fakturorna är kopplade till en order? Med hjälp av tydliga tabeller och diagram visar VendorLink Spend Management dagligen er inköpsvolym i olika dimensioner såsom leverantörer, kostnadsställen och varugrupper.

Budgetansvariga Icon
Avtalsefterlevnad Icon

Avtalsefterlevnad

Inom en vårdinrättning är det svårt att få en entydig bild av alla utgifter och avtal eftersom de ofta är decentraliserade. I VendorLink är det möjligt att göra detta centralt överskådligt utan att därmed förflytta administrativa uppgifter.

Avtalsefterlevnad Icon
Revision Icon

Revision

Revision är en välkänd process inom hälso- och sjukvården, såväl innan ett avtal ingås med en leverantör som under avtalsperioden. Genom att ingå avtal med kvalificerade leverantörer kan riskerna minskas. Med Supplier Portal från VendorLink kan ni automatisera revisionen och inhämtningen av den nödvändiga dokumentationen och informationen. Information visas centralt i leverantörsinstrumentpanelen och på så vis kan ni i ett ögonkast se vilka leverantörer som uppfyller de angivna kriterierna.

Revision Icon
Leverantörsbedömning Icon

Leverantörsbedömning

När det är dags att förlänga ett avtal eller att övergå till en ny leverantör ska man vara väl förberedd. Beslutet om att stanna hos den befintliga leverantören eller gå vidare till en ny leverantören ska vara väl underbyggt. Övervakning av leverantörsprestationer under avtalets löptid kan hjälpa i denna process. Med Vendor Rating från VendorLink kan ni enkelt upprätta en leverantörsbedömning med hjälp av användarvänliga enkäter som inhämtar information från alla intressenter. Genom att koppla er avtalsinformation i VendorLink till rätt leverantör får ni insikt i spend som faller innanför och utanför avtal. När inköp görs inom ramen för ett avtal innebär det att det finns överenskommelser om priset och andra villkor. Avtalsefterlevnaden kan ni mäta över tid för att kunna införa förbättringar och göra fler inköp inom ramen för avtal.

Leverantörsbedömning Icon