Finansiella tjänster Icon

Finansiella tjänster

Att få insikt i avtalsefterlevnaden är ofta en tidskrävande process. Det innebär mycket arbete, framför allt när det gäller att sammanföra avtals- och spendinformation. I VendorLink är det möjligt att utföra denna process automatiserat i en enda tillämpning. Det förenklar integrationen av data. Bespara tid och få mer insikt i era utgifter.

Finansiella tjänster Icon
Avtalsefterlevnad Icon

Avtalsefterlevnad

Genom att koppla avtalsinformation i VendorLink till era leverantörer får ni insikt i spend som faller innanför och utanför avtal. När inköp görs inom ramen för ett avtal innebär det att det finns överenskommelser om priset och andra villkor. Ni kan mäta er avtalsefterlevnad över tid vilket kan hjälpa att tydliggöra era inköpsmål. VendorLink ger inte bara insikt i avtalsefterlevnaden för hela organisationen utan också för en varugrupp eller ett kostnadsställe.

Avtalsefterlevnad Icon
Spendera Analysera Icon

Spendera Analysera

En aktuell överblick över spend är viktig för alla organisationer. Ju större organisation desto större ansträngning blir det att samla in, gruppera och rapportera alla data. VendorLink hjälper kunder med detta och automatiserar denna process så att man kan rapportera oftare med hjälp av standardiserade online-rapporter med mer detaljerad information. Genom att koppla ert finansiella system till VendorLink är er spendanalys alltid uppdaterad.

Spendera Analysera Icon
Leverantörsprestation Icon

Leverantörsprestation

När man närmar sig det datum då ett avtal löper ut är det dags att besluta om avtalet ska sägas upp eller förlängas. När man ska fatta ett sådant beslut ska man vara väl förberedd. Beslutet om att stanna hos den befintliga leverantören eller gå vidare till en ny leverantören ska vara väl underbyggt. Övervakning av leverantörsprestationer under avtalets löptid kan hjälpa i denna process. Med Vendor Rating från VendorLink kan ni enkelt upprätta en leverantörsbedömning med hjälp av användarvänliga enkäter. Skicka dessa regelbundet till intressenter inom organisationen och samla på så sätt in värdefull information. Detta är också en utmärkt informationskälla att ta med på regelbundna samtal med leverantören.

Leverantörsprestation Icon
Optimering av revisionsprocessen Icon

Optimering av revisionsprocessen

Som organisation ställer ni höga krav på era leverantörer, såväl nya som gamla. Många av dessa processer ligger hos en avdelning och utförs och uppdateras ad hoc. Resultatet blir en inkorg och nätverksdiskar fulla av data och åtgärder. VendorLink stödjer dessa processer på ett pragmatiskt sätt med VendorLink Supplier Portal. Ni kan snabbt skapa en checklista för en grupp leverantörer med dokumentation som de regelbundet måste leverera, och bjuda in dem att leverera dessa data via Supplier Portal. Med VendorLink förskjuter ni arbetsbelastningen så att ni kan fokusera på revisionen, kvaliteten och giltigheten hos dokumenten.

Optimering av revisionsprocessen Icon